OS4B

 
System logistyczno-spedycyjny dla OS Logisticproblem


W poszukiwaniu przewagi


Spółka OS Logistics, firma z trudnej i i niezwykle konkurencyjnej branży logistycznej skontaktowała się z nami chcąc uzyskać technologiczną przewagę nad konkurencją.

 

Zarząd spółki zdecydował się wyróżnić w rywalizacji rynkowej nowoczesnym systemem obsługi procesów spedycyjno-logistycznych. Poproszono nas o przygotowanie rozwiązania, które spełni ten cel.

 

Przy podjęciu współpracy, ustaliliśmy wraz z Klientem, że celem naszym działań jest stworzenie systemu, który:

  • pozwala na zarządzanie procesem spedycyjnym - od momentu wygenerowania oferty, poprzez realizację kontraktu aż do wystawienia faktury
  • jest intuicyjny - tj. charakteryzuje się wygodą użytkowania i nie wymaga długiego czasu nauki użytkowania
  • wykrywa i minimalizuje liczbę popełnionych błędów w całym procesie
  • usprawnia komunikację pomiędzy załogą firmy a jej kontrahentami i klientami

 1 / model współpracy

 

Wspólny cel, wspólna praca

 

Od początku przyjęliśmy, że definiujemy pojęcie współpracy jako efekt wspólnych wysiłków służących osiągnięciu wyznaczonego celu. 

 

Fakt, że Klient zaakceptował w tym procesie rolę aktywnego uczestnika, którego oczekiwania będą ewoluować w trakcie trwania projektu, a merytoryczne uwagi i wskazówki na bieżąco przybliżą projekt do spełnienia założeń projektu, pozwolił nam na model współpracy opartym na tzw. metodzie agile, tj. programowania zwinnego.

 

Do projektu został przydzielony dedykowany zespół złożony z:

  • back-end developerów,
  • front-end developerów,
  • specjalistów UX

Cały projekt został podzielony na etapy (tzw. sprinty), gdzie iteracyjnie była tworzona i rozbudowywana funkcjonalność systemu.
2 / pierwsze kroki

 

Wersja alpha

 

W pierwszej kolejności przygotowaliśmy dla Klienta system wyposażony w ogólne funkcje przyjęte w założeniach projektu, zezwalający na usprawnioną komunikację i zarządzanie procesami firmy.


3 / agile

 

Kolejne iteracje

 

Zastosowanie w projekcie metod Agile pozwoliło na bieżącą weryfikację wcześniejszych założeń oraz identyfikację nowych potrzeb i możliwości, dzięki czemu każda iteracja pozwalała na rozszerzenie funkcjonalności oraz lepsze jej dostosowanie do procesów firmy a także wymagań użytkowników.

 4 / ostatnie szlify

 

O krok przed innymi


Uwagi te nie tylko pozwoliły nam uniknąć błędów, ale i doprowadziły (a nawet dalej prowadzą!) do metodycznej aktualizacji systemu poprzez wzbogacanie go o kolejne moduły operacyjne. 

Ostatnim elementem bazowej wersji projektu było jednak udostępnienie go (w wersji ograniczonego dostępu) dla kontrahentów i partnerów firmy (tj. agencji celnych, przewoźników, armatorów, etc.).  W tym celu zostały przygotowane dedykowane moduły (końcówki) przeznaczone dla każdej z tych grup kontrahentów.

OS4B stał się tym samym systemem dynamicznym, nowoczesnym, usprawniającym procesy firmy, stale dostosowującym się do obecnych potrzeb w branży i wykraczającym poza funkcjonujące w niej, standardowe metody zarządzania procesami spedycyjnymi."Współpraca z Evostudio przebiegała sprawnie, a sam produkt rósł i ewoluował na naszych oczach. W rezultacie otrzymaliśmy profesjonalny, zindywidualizowany, zaawansowany i jednocześnie intuicyjny produkt optymalizujący procesy w naszej firmie."
Adrian Sawicki
Prezes Zarządu OS Logistics Sp. z o.o.


Poznaj więcej projektów


Potrzebujesz pomocy w swoim projekcie?
Pomożemy!

 

  • za darmo wycenimy usługę
  • poinformujemy Cię o czasie realizacji
  • odpowiemy na dodatkowe pytania :)