Not quite my tempo

W lipcu 2016 roku nawiązaliśmy współpracę z gdańskim klubem B90 w zakresie digital marketingu. Powierzono nam tym samym opiekę nad dwoma powiązanymi brandami: B90 oraz powiązanym portalem internetowym, poświęconym muzyce alternatywnej – soundrive.pl.

Na podstawie analizy i dyskusji z Klientem, zdefiniowaliśmy następujące cele marketingowe:

The Social Network

Jednym z pierwszych podjętych przez nas działań było przeprowadzenie szczegółowej analizy grup docelowych marki jak i podejmowanych przez Klienta dotąd działań reklamowych

W następstwie wykonania audytu, podjęliśmy decyzję o znacznym zmniejszeniu budżetów reklamy Google Adwords w kampaniach paid social, uznając ją za nieefektywną i relokowaliśmy budżet na rzecz reklamy Facebook Ads. Działanie to okazało się strzałem w dziesiątkę – Facebook okazał się znacznie lepszym kanałem marketingowym do pozyskania zainteresowania klientów z eventowej grupy docelowej.


Następnie, dotąd szeroko targetowaną reklamę FB Ads uszczegółowiliśmy pod względem zainteresowań i zdywersyfikowaliśmy przekrojowo różnymi typami reklam. Podłączyliśmy również narzędzia remarketingowe. Po upływie pół roku działania marketingowe opieraliśmy już w większości na custom audiences i reklamie powracającej.

Masz wiadomość

Równolegle, zajęliśmy się zwiększeniem zaangażowania klubu w rozwiązywanie problemów klientów na Facebooku.

Sprawny customer service miał zmniejszyć dystans między klientem a marką i poprawić (i tak bardzo dobry!) wizerunek klubu. Zainwestowaliśmy w prawie 24-godzinną obsługę wiadomości. Efekty znalazły uznanie w postaci wysokich pozycji w kolejnych rankingach SoTrender.

Less is more

Ograniczyliśmy ilość postów do maksymalnej liczby dwóch dziennie na głównym profilu, a także udział postów z linkiem na rzecz dedykowanych grafik oraz filmów.

Większą ilością treści zaczęliśmy obdarowywać strony klubowych eventów – kontent dotyczący poszczególnych wydarzeń, niefiltrowany przez algorytm EdgeRank i prezentowany ścisłej grupie docelowej, miały podnieść ich relewantność dla odbiorców. Zmianie uległ też sposób komunikacji – nowy styl copywritingu zakładał zwięzłą komunikację wzbogaconą o ładunek emocjonalny i angażujące pytania. Ponadto, ograniczyliśmy się do promowania jednej tylko bileterii.

Nowe soundrive.pl

Dla Soundrive.pl stworzyliśmy od podstaw nowy serwis internetowy. Serwis spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Usprawnienie architektury informacji, zmiana języka kodu oraz dodanie responsywności zaowocowały zwiększeniem odwiedzalności strony, a przede wszystkim spowodowały wydłużenie się średniego czasu, który użytkownik spędza w serwisie.

Efekty naszych działań

Pierwszym odczuwalnym skutkiem działań był gwałtowny wzrost polubień profilu i reakcji pod postami, a także niezła frekwencja na pierwszych promowanych wspólnie koncertach.

Finalnie, zasięg organiczny postów wzrósł na przestrzeni 18 miesięcy o ponad 100%, a ilość fanów profilu zwiększyła się o ponad 1/3.Już w pierwszych miesiącach działań udało nam się przekanałować sprzedaż na dedykowaną bileterię klienta. Po pół roku działań, ok. 85% wszystkich biletów sprzedawanych było za pośrednictwem tickets.soundrive.pl. Najbardziej efektowny wzrost (o którym mówić nie wypada ;)) osiągnęliśmy jednak na poziomie ogólnego stanu sprzedaży biletów.

+ 100%

Zasięg organicznych postów

+ 33%

Liczba fanów profilu

+ 85%

Zasięg organicznych postów

+ 120%

Sprzedaż biletów we własnym systemie bileteri