01

Tworzymy oprogramowanie rozwiązujące problemy biznesowe

Jesteśmy doświadczonym zespołem inżynierów oprogramowania, specjalistów IT oraz projektantów UX, który kierowany pasją do kreatywności i nowoczesnych technologii dostarcza efektywnych rozwiązań dla biznesu.

Facebook

02

Kim jesteśmy?

Jesteśmy multidyscyplinarnym zespołem złożonym z programistów, analityków, specjalistów IT i projektantów UX. Dzięki bogatemu doświadczeniu potrafimy sprawnie rozwiązywać stawiane problemy, optymalizować procesy i dostarczać efektywne rozwiązania dla biznesu.


Dokonujemy wnikliwej analizy sytuacji i potrzeb naszych klientów. Pozwala nam to na dostosowanie kierunku działań integrujących analizę procesów, inżynierię oprogramowania, strategię oraz user experience w taki sposób, aby finalnie dostarczać klientom produkty efektywnie rozwiązujące stawiane przed nimi zadania, które jednocześnie są ergonomiczne i estetyczne.

Osiągnięcie stawianych celów możliwe jest dzięki ścisłej współpracy czterech działów, składających się z osób będących specjalistami w swoich dziedzinach. W skład zespołu projektowego wchodzą osoby z każdego działu, dzięki czemu tworzone projekty są wykonane w sposób profesjonalny. Wszyscy członkowie zespołu mają ściśle określone role, zgodne ze swoimi kwalifikacjami.


03

Technologia

Technologia realizowanych aplikacji jest dobierana każdorazowo w zależności od wymagań projektu. Nasze prace głównie koncentrują się wokół następujących rozwiązań:

Aplikacje webowe
Aplikacje webowe

Rozwiązania uruchamiane na serwerze, których interfejs użytkownika realizowany jest z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, niewymagające instalacji na stacjach roboczych. Realizowane są z zastosowaniem mechanizmów Responsive Web Design (RWD) umożliwiających adaptatywne wyświetlanie treści w zależności od rozdzielczości urządzenia. Systemy te tworzone są w oparciu o wzorzec MVC głównie z wykorzystaniem technologii ASP.NET MVC (C#) oraz Laravel (PHP).

Aplikacje sieciowe
Aplikacje sieciowe

aplikacje z interfejsem programistycznym umożliwiające wymianę danych pomiędzy serwerami (web services), wykorzystywane m.in. podczas realizacji integracji pomiędzy systemami, wytwarzaniu aplikacji typu klient-serwer, udostępnianiu danych w określonym formacie, itp. Realizowane głównie przy zastosowaniu technologii ASP.NET Web API oraz WCF.

Aplikacje mobilne
Aplikacje mobilne

rozwiązania przeznaczone na urządzenia mobilne działające pod systemami Android oraz Windows Phone

Aplikacje desktopowe
Aplikacje desktopowe

Aplikacje przeznaczone do uruchamiania na komputerze działającym pod kontrolą systemu Windows

Specjalizacja: ASP.NET ASP.NET
Eksperci Visual C# Visual C#
Oprogramowanie dla Microsoft Windows Microsoft Windows
Piszemy w JS JS
Publikujemy w HTML5 HTML5
Wykorzystujemy CSS3 CSS3
Lubimy Laravel Framework Laravel Framework
Piszemy w PHP PHP
Znamy i korzystamy z Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server
Używamy także PostgreSQL PostgreSQL
Wykorzystujemy jQuery jQuery
Bardzo dobrze znamy MySQL MySQL
Wykorzystujemy AngularJS AngularJS
Korzystamy z git git
Tworzymy na Android Android
Używamy platformy Xamarin Xamarin
Kodujemy w Java Java
Administrujemy systemami z rodziny Linux Linux
04

Model współpracy

W ramach realizacji projektów oferujemy dwa modele współpracy


Fixed price
Fixed price

W modelu tym cena realizacji projektu jest ustalana na początku współpracy, po szczegółowej analizie funkcjonalnej i dokładnym wyznaczeniu zakresu prac oraz ustaleniu momentów zakończenia kolejnych etapów, zdefiniowania mierzalnych celów i przyjęciu określonych założeń projektowych.

Time & Material
Time & Material

W modelu tym rozliczenie następuje na podstawie zakontraktowanego czasu i ustalonej stawce dziennej lub godzinowej.

05

Jak pracujemy?

Każdy realizowany projekt jest unikalny i wymaga indywidualnego podejścia. Jednak można wyróżnić kilka kroków, które występują w większości realizowanych aplikacji.


Wizja
Wizja
Analiza i koszty
Analiza i koszty
Zasady
Zasady
Technologia
Technologia
Zespół
Zespół
Realizacja
Realizacja
Wizja Klienta

Klient przedstawia nam swoją wizję, określa cele, które chce osiągnąć. Na tym etapie staramy się jak najwięcej dowiedzieć o planowanym rozwiązaniu, stawianych wymaganiach i potrzebach Klienta.

Wstępna analiza i oszacowanie kosztów

Po otrzymaniu od Klienta informacji odnośnie jego potrzeb i planowanego projektu następuje wstępna analiza problemu, określane są pierwotne założenia i sposoby realizacji postawionych celów oraz szacowany jest wstępny koszt realizacji rozwiązania.

Ustalenie zasad współpracy

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalane są zasady współpracy z klientem. Wybierany jest model rozliczeń, uszczegóławiany jest zakres prac i koszty, a także omawiany jest tryb wprowadzania zmian.

Wybór technologii

Następnym krokiem jest wybór odpowiedniej technologii i narzędzi, za pomocą których realizowany będzie dany projekt. Na tym etapie, na bazie naszej wiedzy i doświadczenia, doradzamy Klientowi zastosowanie technologii, która najlepiej sprawdzi się w planowanym projekcie.

Zbudowanie zespołu

Na podstawie wymagań projektu i wybranej technologii, kompletowany jest zespół, który będzie przypisany do realizacji planowanego rozwiązania. W skład zespołu wchodzą programiści, specjaliści IT oraz projektanci interfejsów użytkownika i UX.

Realizacja projektu

Projekt wykonywany jest zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy. Sama realizacja oprogramowania poprzedzona jest dokładną analizą techniczną oraz zaprojektowaniem ergonomicznego i estetycznego interfejsu użytkownika. Następnie mają miejsce prace związane z rozwojem oprogramowania, zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy, przyjętym harmonogramem i wyznaczonymi celami. Przed dostarczeniem produktu do klienta (lub jego poszczególnych etapów) przeprowadzana jest weryfikacja poprawności implementacji w specjalnie przygotowanym w tym celu środowisku testowym.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Opowiedz nam o swoim projekcie i rozpocznij współpracę z namiSkontaktuj się

Marketing


Projektujemy strategie i przedstawiamy rozwiązania dla promocji Twojego biznesu w Internecie.


Dowiedz się więcej

Projektowanie


Tworzymy graficzne rozwiązania i kreujemy spójny wizerunek dla Twojego biznesu.


Dowiedz się więcej