Aplikacje webowe

Outsourcing

Konsulting i analizy

Aplikacje mobilne

Projektowanie aplikacji

Usługi IT i infrastruktura


TechnologieModel współpracy

Fixed price

Cena realizacji ustalana na początku współpracy, po analizie funkcjonalnej i dokładnym wyznaczeniu zakresu prac, zdefiniowaniu mierzalnych celów i przyjęciu określonych założeń projektowych.

Time & Material

W modelu tym rozliczenie następuje na podstawie zakontraktowanego czasu i ustalonej stawki dziennej lub godzinowej.
Case studyZainteresowała Cię oferta naszej firmy?
Przedstaw nam swoje cele i osiągnijmy je razem.