EVOSTUDIO S.C.

T: (+48) 510 067 324
E: biuro@evostudio.pl

ul. Derdowskiego 5,
84-240 Reda, Polska
Opening hours: 9:00 – 17:00
NIP: 588-239-70-30
REGON: 221688181

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa”), administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu jest firma Evostudio s.c. z siedzibą w Redzie, przy ul. Derdowskiego 5, 84-240 Reda. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z rekrutacją przez czas trwania rekrutacji, okres przedawnienia roszczeń oraz w celach marketingowych do czasu odwołania udzielonej zgody (art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy - usprawiedliwiony cel realizowany przez administratora danych). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zaś od dnia 25 maja 2018 r., w związku z wejściem w życie tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), przysługiwać będzie Panu/Pani prawo również do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Administrator informuje ponadto, iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie, jak również nie będą one przekazywane do państwa trzeciego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania, uczestnictwo w procesie rekrutacji nie będzie możliwe. Przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na zgodność dokonanych czynności przetwarzania Pana/Pani danych przez administratora przed wycofaniem tej zgody. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: iod@evostudio.pl.