INFO

Aby skutecznie docierać do klientów nie wystarczy już tylko być w internecie, posiadać stronę www, czy profil na Facebook'u. Dobrze przeprowadzone kampanie e-marketingowe pozwalają na osiągnięcie założonych celów sprzedażowych bądź wizerunkowych.

Bardzo istotną kwestią jest zachowanie spójności między działaniami on-line i off-line. Działania reklamowe prowadzone w sieci muszą być spójne ze strategią sprzedaży oraz strategią marketingową firmy.01

Kroki w kampanii

1
Cele kampanii
2
Grupa docelowa
3
Narzędzia
4
Kreacja
5
Analiza
1
Ustalenie celów kampanii

Wspólnie z klientem ustalamy cele, które mają być osiągnięte dzięki prowadzonej kampanii. Celem działań może być zarówno wzrost sprzedaży, wprowadzenie na rynek nowych produktów, jak i budowanie wizerunku marki. Ustalając cele zawsze bierzemy pod uwagę budżet, jakim dysponuje firma. Cele muszą być mierzalne, określone w czasie i co ważne – osiągalne.

2
Wybór grupy docelowej

W następnym kroku określamy grupę docelową, do której skierujemy nasz przekaz reklamowy. Bez precyzyjnego zdefiniowania, kogo chcemy zainteresować naszymi produktami kampania może okazać się zupełnie nieskuteczna.

3
Dobór odpowiednich narzędzi

Następnie dobieramy narzędzia, za pomocą których najefektywniej dotrzemy do grupy docelowej. Zależą one od założonego celu, grupy docelowej, promowanego produktu lub usługi a także od budżetu na kampanię. Najczęściej wykorzystujemy takie narzędzia jak: e-mail marketing, remarketing, Google Merchant Center (GMC), Gmail Sponsored Promotions (GSP), reklama Google AdWords, reklama w social mediach.

4
Kreowanie materiałów promocyjnych

Kreacja – czyli to, co widać. Banery, animacje, materiały video, mini-gry itd. Zwykle jest to najciekawsza część kampanii nad którą pracuje zespół grafików kreatywnych wraz z Działem Marketingu.

5
Analiza oraz raportowanie

Analiza kampanii oraz raportowanie to ostatnie kroki. Dzięki przeprowadzonej analizie wiemy, czy założone cele zostały osiągnięte. Możemy też stwierdzić, które z zastosowanych narzędzi okazały się najbardziej efektywne dla danej grupy docelowej, co daje nam cenną wiedzę na przyszłość.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Opowiedz nam o swoim projekcie i rozpocznij współpracę z namiSkontaktuj się

Programowanie


Tworzymy oprogramowanie optymalizujące procesy i dostarczające efektywne rozwiązania dla biznesu.


Dowiedz się więcej

Projektowanie


Tworzymy graficzne rozwiązania i kreujemy spójny wizerunek dla Twojego biznesu.


Dowiedz się więcej